Politica de confidențialitate

1. Introducere

COMINT GLOBAL S.R.L cu sediul în str. Mușetești nr.17 : sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. j40/15903/15.09.2017, Cod Unic de Înregistrarea 38224382, denumită în continuare Opticbox.ro comercializează și distribuie dispozitive medicale (lentile de contact), pe teritoriul României.

Această notă de informare vizează activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de compania COMINT GLOBAL S.R.L.

Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică tuturor prelucrărilor de date cu caracter personal pe care le desfășurăm, precum și tuturor interacțiunilor cu website-ul nostru găzduit de domeniul www.opticbox.ro.

2. Denumirea operatorului de date și a propietarului site-ului.

COMINT GLOBAL S.R.L  este operatorul de date cu caracter personal și propietarul site-ului www.opticbox.ro

3. Activitatea noastră

În COMINT GLOBAL S.R.L cunoscută sub numele de OPTICBOX.RO, depunem toate eforturile pentru a oferi clienților noștri o gamă cât mai diversificată și corectă de dispozitive medicale (lentile de contac și soluțiit) necesare corecției diferitelor probleme de vedere și tratării diferielor afecțiuni.

În completarea produselor noastre și în scopul dezvoltării relațiilor cu clienții nostri sau a unor relații viitoare, susținem și contribuim la o mai bună înțelegere a cadrului legal și depunem eforturi continue de a vă informa cu privire la produsele pe care compania noastră le comercializează. În acest sens producem și realizăm campanii de promovare, informări prin intermediul newsletterelor și alte materiale informative tuturor persoanelor din baza noastră de date ce au fost colectați fie ca urmare a achiziționării produselor opticbox sau în urma abonării la newsletterul de pe siteul www.opticbox.ro.

4. Termeni de specialitate utilizati in prezenta politica

Date cu caracter personal - reprezintă orice informatie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ( denumită și persoană vizată). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizate, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale ( art 4. alin (1) din Regulamentul General privind Protecția Datelor)

Prelucrarea datelor cu caracter personal / prelucrarea datelor - înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea

GDPR - reprezintă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consilului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE

Operator - înseamnă persoană juridică, care singură sau împreună cu alte persoane, stabilește, scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal ( societatea COMINT GLOBAL S.R.L)

Persoana vizată -  înseamnă persoană fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate

Autoritatea de Supraveghere - înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat memru, responsabilă de monitorizarea aplicării GDPR. În România autoritatea de supraveghere este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - ANSPDCP

5. Colectarea datelor dumneavoastră personale

COMINT GLOBAL S.R.L colectează datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarea modalitate:

Crearea și utilizarea unui cont în platforma Opticbox.ro: se vor prelucra următoarele date: nume, prenume, nr de telefon, e-mailul,data nașterii, adresa de livrare, lista de produse favorite și date privind condiția medicală (dioptrie, cilindru, axă). Suplimentar se vor prelucra date privind istoricul comenzilor

Plasarea unei comenzi în platforma online Opticbox.ro: se vor prelucra următoarele date: nume, prenume, email, nr de telefon, data nașterii, adresa de livrare.

Plasarea unei comenzi telefonice: se vor prelucra următoarele date: nume și prenume, nr de telefon, adresa de email, adresa de livrare, date privind facturarea, detalii banzare privind plata precum și alte informații oferite voluntar de dumneavoastră.

Efectuarea plăților on-line pentru comenzile plasate: datele colectate pentru efectuarea plăților online vor fi prelucrate de către furnizprul OPTICBOX.RO de plăți on-line, respectiv NETOPIA PAYMENTS SRL. Astfel vor fi prelucrate de către NETOPIA PAYMENTS următoarele date: datele privind detaliile cardului și numele deținătorului cardului.

Returnarea prodsuelor: se vor prelucra următoarele date: nume și prenumele, adresa, nr de telefon, email, și cont IBAN. ACeste date se vor prelucra în vederea respectării obligației legale prevăzute de Ordonanța 34/2014 privind dreptul de retragere.

Plasarea comenzilor ce necesită prescriptie/ raport medical: se vor prelucra următoarele date: nume și prenume, adresa de email, nr de telefon, adresa de livrare, datele medicale extrase din raportul medical (dioptrie, cilindru, raza de curbura, axa, diametru), detaliile bancare privind plata, date privind facturarea, precum si orice alte informații oferite voluntar de către dumneavoastră.

Publicarea unui comentariu asupra produselor de pe site: se vor prelucra următoarele date: nume de utilizator, precum și datele / informațiile oferite în mod voluntar de dumneavoastră în secțiunea destinată comentariilor despre produsele de pe site-ul opticbox.ro

Comunicări comerciale: se vor prelucra urmatoarele date: numarul de telefon și adresa de e-mail oferite de dumneavoastra în situația abonării la newsletter

Participare la diferite Campanii/Concursuri: se vor prelucra datele dumneavoastră în conformitate cu modalitatea/mecanismul fiecărui concurs în parte și potrivit Regulamentului aferent campaniilor / concursurilor desfășurate

Vizitarea siteuluiȘ se vor prelucra următoarele date: date prelucrate prin intermediul cookie, date privind identificarul on-line - IP dispozitivul (nivel de țară), istoricul de vizualizare a siteului web, timestamp-ul, cerere/acțiune

Interacționarea cu site-ul www.opticbox.ro prin intermediul rețelelor de socializare: se vor prelucra datele oferite de dumneavoastră voluntar prin secțiunea comentarii ( opinii exprimate, imagini inserate, numele userului de pe respectiva platforma)

Procesul de recrutare: se vor prelucra datele transmise de dumneavoastră în mod volunar la adresele de email puse la dispoziție pe site-ul opticbox.ro în vederea aplicării la joburi-le publicate ( nume și prenume, datele din CV-ul de angajare)

Vă prezentăm în cele ce urmează in informații  despre prelucrarea dumneavoastră cu caracter personal precum și scopurile prelucrării:

6.Temeiul legal  și scopurile prelucrării:

În baza următoarelor art:

6 alin (1) lit a. - consimțămîntul expres oferit de persoana vizată pentru scopul abonării în vederea primirii de comunicări comerciale

6 alin (1) lit b. - prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.

6 alin (1) lit f. - interesul legitim al societății în vederea îmbunătățirii serviciilor și experienței oferite clienților opticbox.ro, ajutând astfel la evaluarea calității produselor

9 alin (2) lit. a - în urma consimțământului explicit oferit de dumneavoastră pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru scopul specific al furnizării unor produse particularizate conform unei prescripții medicale

Colectarea datelor dumneavoastră personale este strict limitată la ceea ce este necesar pentru a vă furniza o experiență  de cea mai înaltă calitate  cu privire la utilizarea website-ului nostru. Deoarece sunteți îndreptățit să știți scopul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale, vă vom informa înainte de a prelucra datele dumneavoastră personale în alt scop decât cel în care au fost încredințate. Motivele pentru care colectăm datele dumneavoastră personale sunt :

 • pentru realizarea demersurile necesare pentru achiziționarea produselor dorite, se va putea gestiona comanda plasată, se va putea urmări istoricul comenzilor
 • pentru scopul specific de furnizare al unor produse particularizate conform unei prescripții medicale
 • pentru a vă informa cu privire la produsele comercializate
 • pentru emiterea facturilor
 • pentru a vă informa cu privire la discounturile,  pachetele promoționale sau evenimentele de profil pe care echipa noastră le organizează.
 • pentru a ajuta la diagnosticarea eventualelor disfuncționalități ale servelor noastre și pentru a gestiona site-ul nostru,  pentru a analiza tendințe, pentru a urmări mișcările vizitatorilor și pentru a colecta informații demografice generale, pentru a ajuta la identificarea preferințelor vizitatorilor. 

7. Durata de stocare

Datele colectate în urma plasării unei comenzi pe site-ul www.opticbox.ro și necesare emiterii facturilor fiscale, sunt păstrate în arhiva contabilității pe o perioadă de 5 ani, cu începere de la data încheierii exercițiului financiar  în cursul căruia au fost întocmite, în conformitate cu perioadele Legii contabilității nr 82/1991 și a Ordinului 2634 /2015

Datele cu caracter peronal înregistrare în contul dumneavoastră se vor păstra până când dumneavoastra veti decide închiderea contului sau dacă au trecut mai mult de 3 ani de la ultima autentificare în cont.

Datele înregistrare în momentul efectuării unei comenzi telefonice vor fi păstrate pentru maxim 1 an de la momentul închiderii comenzii.

Datele înregistrate ca urmare a interacțiunii cu dumneavoastră cu siteul ( review-uri etc) vor rămâne publicate pe platforma opticbox.ro  până când veți decide să stergeți acel comentariu.

Datele înregistrate ca urmare a interacțiunii cu platformele de socializare vor fi stocate 1 an de la ultima vizită efectuată pe platforma opticbox.ro.

Datele înregistrate prin cookieuri vor fi stocate în conformitate cu politica de Cookie regăsită pe site.

Datele înregistrate ca urmare a abonării pentru a primi comunicări comerciale vor fi stocate până când dumneavoastră veti solicita dezabonarea. După dezabonare , comunicarile comerciale nu vor mai fi transmise, însă datele vor rămâne stocate în arhiva internă pe o perioadă de 3 ani de la ultima dumneavoastră comandă plasată prin intermediul platformei.

8. Persoane terțe:

Datele cu caracter personal vor putea fi accesate suplimentar față de operator de:

 • platformele de socializare și motoare de căutare: Google, Faceboo, Youtube, Instagram, linkedin, Pinterest, Twitter. Google+. Autoritățile abilitate în acest sens în urma solicitărilor prin cerințe legale.
 • autorităților abilitate în acest sens în scopuri precis expuse (ex ANMDMR)
 • angajații /colaboratorii operatorului din departamentele specifice( vânzări, Marketing etc),
 • furnizori de servicii IT ( gazduire, stocare de date) sau asistența tehnică  ( în baza contractelor încheiate între COMINT GLOBAL S.R.L și aceștia din urmă).
 • furnizorul de servicii de facturare și contabilitate, ANAF, societățile de curierat, prestatorului de plăți online (Netopia Payments), autorităților abilitate în acest sens.
 • furnizori de gestionare relații clienți ( ăn baza contractelor încheiate între COMINT GLOBAL S.R.L. și aceștia din urmă)
 • furnizorul soluției de trimitere de mesaje a newsletterului email. autoritățile abilitate în acest sens în urma solicitărilor prin cerințe legale
 • furnizorul soluției de telecomunicații pentru mesajele de tip SMS. autoritățile abilitate în acest sens în urma solicitărilor prin cerințe legale
 • optometriști parteneri

9. Unde sunt stocate datele

Datele înregistrate prin platforma www.opticbox.ro vor fi stocate pe serverele furnizorului de hosting.Datele pe care le vom descărcalocal le vom stoca pe serverele noastre securizate, locale și în cloud.

Datele furnizate prin intermediul platofrmelor sociale vor fi stocate de acestea conform politicilor proprii

Datele transmise către furnizorii de servicii vor fi  transmise pentru o perioadă limitată de timp în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale. Conform propriilor policitici aceștia vor distruge informațiile, respectând legislația în vigoare.

10. Măsuri organizatorice și tehnice

Datele personale sunt securizate împotriva amenințărilor și ne asigurăm că sunt protejate prin măsuri de securitate și infrastructură IT corespunzătoare. Accesul la site-ul www.opticbox.ro se face printr-o conexiune securizată (certificat secruitate SSL), iar plățile cu cardul se realizează prin conexiune securizată prin intemediul procesatorului de plăți Netopia Payments.

Dacă descoperim o încălcare a securității datelor dumneavoastra personale care prezintă un risc pentru  drepturile și libertățile dumneavoastră , vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal. Veți fi  informat cu privire la încălcarea securității datelor dumneavoastră personale dacă aceasta conduce la un risc ridicat  cu privire la drepturile și libertățile dumneavoastră.

11. Prelucrare datelor persoanelor minore

Platforma www.opticbox.ro nu este destinată și nu colectează prin intermediul siteului, cu bună știință informații de la copiii sub 18 ani. Accesarea și utilizarea siteului  de către minori reprzintă acordul implicit al tutorelui legal în navigarea siteului nostru de către minorul aflat în întreținere. De asemenea, dacă vom descoperi că un minor a folosit site-ul fără aprobarea reprezentantului legal, vom șterge toate datele personale despre acesta.

12. Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucracrea datelor personale

1. Dreptul de acces la datele personale

2. Dreptul de a obtine rectificarea datelor personale inexacte

3. Dreptul de a obtine restrictionarea prelucrării datelor personale. Acest drept vă este disponibil atunci când:

 • contestați acuratețea datelor dumneavoastră personale pe care le prelucrăm
 • prelucrarea datelor personale este ilegală
 • nu avem nevoie de datele dumneavoastră personale pentru scopul prelucrării, însă dumneavoastră solicitați păstrarea lor pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță
 • vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră personale pentru perioada de timp cât verificăm existența interesului nostru legitim în prelucrarea datelor dumneavoastră.

Dacă aveți orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră sau dacă doriți să ne adresați vreo solicitare, precum și să vp exercitați oricare din drepturile cu privire la prelucrarea datelor vă rugăm să ne contactați la adresa de email admin@opticbox.ro sau strada Mușetești 17 , ap.7, sector 1, București.

Vom analiza fiecare solicitare și vă vom comunica acțiunile întreprinse în acest sens sau în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 1 lună de la momentul înregistrării solicitării dumneavoastră. În cazul în care avem nevoie de mai multe informații din partea dumneavoastră sau avem dificultăți în rezolvarea cererii, vă vom informa fără întârziere cu privire la faptul că avem nevoie de timp suplimentar pentru a analiza în mod corespunzător cererea dumneavoastră. În cazul în care considerați că nu am soluționat toate cererile dumneavoastră sau sunteți nemulțumit de răspunsurile noastre, puteți formula o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. De asemenea, că puteți adresa și instanțelor de judecată.

13. Modificări ale  Politicii de confidențialitate

Dacă ne decidem să modificăm prezenta notă de informare, vom publica o versiune noua aici, care o va înlocui pe cea existentă. Vă mulțumim că ne-ați încredințat datele dumneavoastră personale și că ne-ați acordat timpul necesar pentru a citi nota noastră de informare cu privire la prelucrarea datelor personale. Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați, dacă aveți orice alte nelămuriri cu privire la datele dumneavoastră personale și modul în care le prelucrăm.