Termeni și condiții de utilizare

1. Identitatea firmei și descrierea produselor/ serviciilor

COMINT GLOBAL S.R.L. cu sediul în strada Mușetești nr, 17, ap 7, camera 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/15903/15.09/2017, Cod Unic de Înregistrare 38224382, denumită în continuare Opticbox comercializează și distribuie pe teritoriul României  dispozitive medicale autorizate pentru producătorii Alcon Laboratories INC, Bausch & Lomb Incorporated, CooperVision Manufacturing LTD, Johnson & Johnson Vision Care INC, Dr. Gerhahrd Mann CHem.-Pharm. Fabrik GMBH conform avizului de funcționare nr. 8156 din 25.05.2022.

2. Definiții

 Vânzător: COMINT GLOBAL S.R.L. cu sediul în strada Mușetești nr, 17, ap 7, camera 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/15903/15.09/2017, Cod Unic de Înregistrare 38224382, denumită în continuare Opticbox comercializează și distribuie pe teritoriul României  dispozitive medicale autorizate pentru producătorii Alcon Laboratories INC, Bausch & Lomb Incorporated, CooperVision Manufacturing LTD, Johnson & Johnson Vision Care INC, Dr. Gerhahrd Mann CHem.-Pharm. Fabrik GMBH conform avizului de funcționare nr. 8156 din 25.05.2022, prin intermediul platformei www.opticbox.ro

Utilizator: orice persoană care vizitează site-ul www.opticbox.ro. 

Client: persoană fizică sau juridică care efectuează o comandă pe site-ul www.opticbox.ro sau orice altă pagină conexă și care este în proprietatea COMINT GLOBAL S.R.L.

Produse: orice produs sau serviciu menționat în comanda efectuată de utilizator și care urmează să fie livrată de către vânzător Clientului.

Comandă: un document electronic realizat între Vânzător și Cumpărător prin care clientul își exprimă intenția de a achiziționa anumite produse și servicii și să facă plata acestora.

Contract - o comandă confirmată de către Vânzător, prin care Vânzătorul este de acord să vândă și să livreze Produse și Serviciile, iar Clientul este e acord să achiziționeze, să primească și să facă plata acestor produse și servicii.

Curier - orice persoană cu drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid.

3. Continut - drepturi de proprietate intelectuală

Conținutul site-ului www.opticbox.ro: imagini, texte, elemente de grafică web este integral proprietate COMINT GLOBAL S.R.L. și a furnizorilor săi și este apărat de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul COMINT GLOBAL S.R.L. a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsețte conform legislației în vigoare.

4. Exonerarea de răspundere

COMINT GLOBAL S.R.L nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la www.opticbox.ro sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, promisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, www.opticbox.ro fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzaet de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site.

COMINT GLOBAL S.R.L. nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site. Informațiile incluse pe www.opticbox.ro au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu bună credință, din surse pe care Vânzătorul le consideră de încredere. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidența Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe, Utilizatorul este rugat să aducă la cunoștiință Vânzătorului la adresa admin@otpicbox.ro, pentru a putea fi luate măsurile legale necesare.

Opticbox.ro își rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produse și Servicii care sunt afișate pe site ca urmare a unor erori tehnice, din cauza unor erori tehnice prezintă prețuri evident eronate/derizorii pentru produse (prețuri pe care le poate aprecia ca fiind eronate/derizorii orice cumpărător cu un nivel mediu de prepregătire). Opticbox.ro , în calitate de organizator de campanii promoționale nu își asumă răspunderea pentru pierderile sau deteriorările voucherului campaniei, nu este responsabil pentru voucherele falsificate sau deteriorate și își rezervă dreptul de a anula voucherul utilizat la achiziție ori a scădea valoarea acestuia din valoarea de rambursat, în cazul returnării conform legii, a unui produs participant în campania respectivă.

Orice link-uri către alte siteuri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informaților, iar opticbox.ro nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor siteuri pentru produse sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri. COMINT GLOBAL S.R..L are o răspundere limitată privind anumite probleme tehnice cu site-ul, de exemplu nefuncționarea sau informații eronate, pierderea datelor dacă utilizatorul și-a pierdut parola.

5. Drepturile și obligațiile vânzătorului

COMINT GLOBAL S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica oricând conținutul site-ului și a paginii de Termeni și condiții fără să-i anunțe pe utilizatori, de a nu posta anumite comentarii pe site care pot fi dăunătoare imaginii companiei, de a suspenda conturi și alte mențiuni potrivite activității.

6. Drepturile și obligațiile cumpărătorului

Cumpărătorul are obligația de a furniza informații false, de a nu înstrăina contul (mai ales parola), dreptul de modificare sau ștergere a contului utilizatorului din motive specifice.

7. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin completarea datelor dumneavoastră în formularul de creare de cont și/sau comandă , prin contactarea noastră prin orice mijloace ( formular contact, email, telefonic, comentarii produse etc) înțelegeți că datele dumneavoastră personale vor fi incluse în baza noastră de date și că vor fi prelucrate în temeiul contractului electronic dintre părți ( Termeni și condiții), pentru a putea răspunde solicitărilor dumneavoastră, pentru a îmbunătăți produsele și serviciile noastre.

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în calitate de client al Opticbox.ro, se realizează în conformitate cu dispozițiile legale privind protecția datelor cu caracter personal aplicabile. Pentru o informare completă asupra activității de prelucrare a datelor cu caracter personal realizată de Opticbox.ro, în calitate de operator de date, vă invităm să consultați secțiunea Politica de Confidelnțialitate, disponibilă aici https://opticbox.ro/ro/content/2-politica-de-confidenialitate .

Opticbox se obligă la respectarea principiilor prevăzute de legislația aplicabilă protecției datelor cu caracter personal. În sesul prezentului contract, datele care fac obiectul prelucrării se pot referi la: nume și prenume, adresa de e-mail, data nașterii, adresa de domiciliu/livrare și numărul de telefon.

Prelucrarea nu poate fi extinsă la alte scopuri, cu excepția cazului în care părțile convin în mod expres sau există o obligație legală care dă dreptul oricărei părți să prelucreze datele.

8. Înregistrarea ca utilizator

Prin crearea unui cont și/sau plasarea unei comenzi, cumpărătorul are dreptul de a își exprima sau nu acordul cu privire la abonarea la newsletter sau mesaje de marketing direct telefonice/sms. Datele preluate de la cumpărător, ca persoană vizată, în scopul expedierii de newsletere/mesaje de marketing direct pot fi folsoite de către Opticbox.ro doar dacă s-a obținut consimțământul expres în limitele Politicii de Confidențialitate. Dezabonarea de la newsletter/mesaje comerciale se poate face în orice moment și nu implică renunțarea la accpetul dat pentur prezentul document. Opticbox.ro își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora le transmite astfel de e-mailuri/sms-uri cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice cumpărător  care și-a exprimat anterior expres consimțământul de a primi newslettere/sms-uri dără nici un angajament ulterior din partea opticbox.ro, sau a vreunei notificări prealabile.

Opticbox. ro se obligă să preîntâmpine  incidente precum distrugerea, folosirea inadecvată, accesul neautorizat, dezvăluirea sau alterarea datelor cu caracter personal. 

Opticbox.ro se obligă să înceteze prelucrarea datelor în conformitate cu prevederile din Policita de Confidențialitate, cu excepția cazurilor în care există o obligație legală care impune prelucrarea în continuare a datelor sau exercitarea unor drepturi în instanță și/sau în fața autorităților publice cu atribuții de control

Pentru crearea unui cont pe siteul opticbox.ro, utilizatorul este obligat să folosească o adresa de e-mail validă. Opticbox.ro poate refuza cererea de înregistrare în situațiile în care constată că a utilizat informații neconforme cu realitatea sau folosește serviciile într-un mod neconform cu uzantele normale. Sunteți direct răspunzător pentru orice comentariu publicați și pentru acuratețea informațiilor publicate. www.opticbox.ro nu este responsablilă și nu își va asuma nici o răspundere pentru orice comentariu publicat de către dumneavoastră sau o terță parte.

9. Prețul 

Prețul final plătit de Client este format din prețul produsului plus cheltuielile de expediție și sau încasare aferente

Prețurile de livrare sunt detaliate pe site. Toate prețurile aferente produselor și serviciilor comercializate prin intermediul site-ului www.opticbox.ro sunt exprimate în RON.

10. Comanda

Pentru a se putea realiza comanda, Utliizatorul trebuie să seteze detaliile preferate de comandă ( unde să fie livrată, modalitatea de expediere și dodalitatea de plată) în contul de utilizator iar aceste setări vor fi reținute și foloste pentru fiecare comandă cu un click. Aceste setări pot fi modificate oricând.

Prin finalizarea comenzii, clientul garantează că toate datele furnizate sunt reale și corecte, în caz contrar ar putea suporta consecințele acestor erori ( comanda întârziată, transmisă greșit etc). Opticbox.ro nu poate fi tras la răspundere pentru informații introduse eronat , din care pot decurge întârzieri de livrare. În acest context toate taxele de transport efectuat în vederea reexpedierii vor cădea în sarcina Clientului.

Prin finalizarea comenzii, clientul se declară de acord ca un reprezentant www.opticbox.ro să îl contacteze prin orice mijloc disponibil convenit de către părți (e-mail/telefon) pentru confirmarea personală a comenzii, în cazurile în care această confirmare este necesară. pentru confortul și siguranța clientului, există opțiunea ca timp de 30 de minute după plasare unei comenzi de a renunța la comandă.

Astfel, comanda se poate anula în 30 de minute după plasarea ei, dacă Utilizatorul a plasat o comandă din greseală sau a revenit asupra deciziei. Opticbox.ro poate refuza o comandă în urma unei notificări prealabile adresate clientului, fără a exista obligații între părți și fără ca o parte să poate pretinde daune , pentru următoarele situații:

 • eșuarea /invalidarea tranzacției online (dacă este cazul)
 • neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului/a tranzacției
 • date incomplete sau incorecte ale clientului
 • activitatea clientului poate produce daune site-ului www.opticbox.ro
 • livrări eșuate
 • alte motive obiective: în cazul în care clientul nu garantează că modul de plată este valid și că nu este obținut printr-o metodă frauduloasă sau există suspiciuni cu privire la modalitatea de plată.

Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, www.opticbox.ro nu poate fi răspunzătoare de inexactități care pot apărea în completarea de către client a formularelor din site pentru finalizarea comenzii.

Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor furnizate în cadrul formularelor disponibile pe acest site. În anumite situații și pentru motive justificate, www.opticbox.ro își rezerrvă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau serviciilor din comandă. În aceste situații www.opticbox.ro va anunța clientul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția vânzătorului la efectuarea comenzii și va returna suma achitată.

Contractul se consideră încheiat între Client și Vânzător în momentul primirii de către Client de la www.opticbox.ro a notificării de expediere a comenzii. În cazul în care un Bun și/sau serviciu comandat de către client nu poate fi livrat de către www.opticbox.ro, ne obligăm să informăm Clientul asupra acestui fapt și să returnam în contul clientului contravaloarea Bunului și/sau serviciului în termen de maxim 14 zile de la data la care www.opticbox.ro a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care clientul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a contractului.

11. Facturare - plăți

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în comandă. Vânzătorul va emite către client o factură pentru produsele și serviciile livrate, obligația clientului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Plata se poate face prin ramburs la curier cu cardul sau online cu cardul având conexiune securizată prin itnermediul procesatorului de plăți NETOPIA mobilpay.

12. Garanția

Orice produs achiziționat de pe site-ul www.opticbox.ro poate fi înlocuit în condițiile în care se face dovadă că acesta are defecțiuni tehnice din producție. 

În cazul în care sesizați orice neregulă la lentilele de contact, vă rugăm nu le folosiți sau îndepărtați-le imediat și anunțați www.opticbox.ro prin secțiunea Contactează-ne prin formularul Reclamații/Sesizări Incidente

sesizari.jpg

Toate celelalte prevederi cuprinse în legislația în vigoare, referitoare la garantarea produselor vândure, sunt valabile. Drepturile Clienților sunt cele prevăzute în legislația în domeniu.

13. Livrarea

Data estimată poate varia în funcție de produs și este afișată în pagina produsului, în pagina de comandă precum și în emailul sau telefonul de confirmare al comenzii.

Termenul maxim de livrare poate varia de la produs la produs în cazul în care acestea necesită o prescripție specială. Pentru clienții din străinătate prețul final al comenzii va fi comunicat prin e-mail sau telfonic, iar livrarea se va face după acceptarea explicită a acestui preț.

Atenție! Din cauza timpului foarte scurt de procesare a comenzilor este imposibilă operarea de modificări asupra comenzilor deja plasate. În cazul în care produsele sunt indisponibile, clientul va fi informat despre indisponibilitate, iar sumele pe care acesta le-a achitat vor fi rambursate în termen de 14 zile.

Clientul poate confirma modificările intervenite cu privire la prețul sau caracteristicile produselor, modificând astfel comanda inițială, iar COMINT GLOBAL S.R.L va livra produsele conform comenzii astfel modificate.

14. Condiții de livrare

În cazul în care clientul se află în imposibilitatea recepționării comenzii în mod personal, comanda va fi lăsată la adresa precizată doar unei persoane cu vârsta mai mare de 18 ani și doar în cazul comunicării către curier a numărului comenzii.

Nicio cerere de livrare a unei comenzi nu va putea fi onorată dacă clientul nu îndeplinește condițiile de mai sus. În cazul livrării la locul de muncă al clientului, caz în care curierul nu poate avea acces în locația respectivă, clientul trebuie să se asigure că poate recepționa această comandă.

Clientul va fi contactat telefonic de către curier în prealabil pentru a obtține confirmarea prezenței acestuia la adresa și ora selectate în momentul validării comenzii pe site.

Clientul se obligă să fie prezent la adresa de livrare indicată, în intervalul orar selectat, în caz contrar acesta va suporta taxa de transport aferentă unei posibile noi livrări. Intervalul orar va putea fi modificat ulterior selectării doar cu acordul curierului. Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către www.opticbox.ro, la momentul predării produselor comandate către client la adresa selectată de acesta la momentul plasării comenzii.

15. Recepția produselor

Clientul se obligă să semneze bonul de livrare (AWB) prezentat de către curier la livrarea produselor comandate, la care este anexat și bonul fiscal ce conține toate informațiile despre produsele livrate ( denumire produs, cantitate, preț).

Deasemenea, Clientul va verifica dacă produsele sunt deteriorate sau dacă există lipsuri, iar eventualele probleme vor fi menționate în mod olograf pe bonul de livrare, pentru a putea fi luate in considerare. Prin semnarea bonului de livrare Clientul recunoaște primirea în bune condiții și în totalitate a produselor Comandate.

16. Prețul

Prețul final plătit de Client este format din prețul produsului plus cheltuielile de expediție și/sau încasare aferente. Prețurile de livrare sunt detaliate pe site. Toate prețurile aferente produselor și serviciilor comercializate prin intermediul site-ului www.opticbox.ro sunt exprimate în lei.

17. Întreruperea campaniei promoționale

În cazul unei campanii promoționale organizate de catre www.opticbox.ro, acesta în calitate de organizator își rezervă dreptul de a întrerupe campania promoțională oricând pe parcursul desfășurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe site, semnalizare în magazinul online, etc). Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricare din condițiile stabilite în regulamentul campaniei respective, în perioada desfășurării campaniei din motive întemeiate, dar nu înainte de a a anunța publicul despre modificări.

18. Anulare, refuz, retur comandă 

Conform Politicii de Livrare și returnare și legislației în vigoare lentilele de contact nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății și sau de igienă.. Pentru mai multe detalii consultați https://opticbox.ro/ro/content/1-politica-de-livrare-i-retur.

Informațiile necesare pentru trimiterea curierului sunt:

 • data expedierii coletului
 • numărul comenzii
 • suma de returnat
 • adresa de unde curierul urmează să preia coletul de retur
 • modalitatea de plată dorită

Costurile de transport ale coletului/elor returnate intră în responsabilitatea clientului.

19. Forța majoră

Niciuna dintre părțile contractuale nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea (total/parțial) sau executarea cu întârziere a obligațiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forța majoră. Părțile își vor aduce la cunoștiință de îndată cazul de forță majoră și își vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecințelor evenimentului. Dacă în termen de 15 zile evenimentul de forță majoră nu încetează, părțile au dreptul de a denunța unilateral contractul fără pretinderea de daune - interese. Forța majoră va fi probată conform legii.

20. Soluționarea conflictelor

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice conflict apărut între www.opticbox.ro și clienți va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, prima cale de doluționare este medierea în condițiile legii, iar aceasta eșuează se apelează la instanțele românești competente de la domiciliul clientului.

21. Frauda

Crearea de conturi multiple folosind astfel de adrese generate automat și care expiră după o perioadă predefinită, pentru a pute beneficia de promoții sau oferte sau orice comportament fraudulos în măsură să afecteze bunul mers al campaniilor este interzisă și va fi considerată o tentativă de fraudă.

Proprietarul site-ului www.opticbox.ro își rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create și de a retrage beneficiile aferente promoțiilor sau ofertelor în curs, de a anula contul fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.

Orice tentativă de frauda sau orice fraudă ( cum ar fi dar fără a se limita la accesarea datelor clientilor www.opticbox.ro, alterarea conținutului site-ului, încercarea de afectare a performațelor serverelor www.opticbox.ro, deturnarea conținutului livrărilor către terți) se pedepsește conform legii penale.